Smart flow - išmanusis decentralizuoto vėdinimo įrenginys

SMART FLOW - puikus įrenginys skirtas įrengti decentralizuotą vėdinimo sistemą gyvenamose patalpose, biuruose, visuomeninėse patalpose, visur, kur reikia užtikrinti pakankamą švaraus oro kiekį.

Išskirtinis privalumas yra įrenginio konstrukcijoje ir eksplotacinėse savybėse. Pagindinis skirtumas nuo kitų tos klasės minirekuperatorių yra tas, kad konstrukcijoje yra du ventiliatoriai ir elektrinis impulsinis papildomas rekuperacinės medžiagos pašildymas. Tai reiškia, kad vienas ventiliatorius dirba tik patalpos oro ištraukimui, o kitas tik švaraus lauko oro padavimui.  Tai leidžia optimaliu kampu nustatyti ventiliatorių sparnuotės kampą sumažinti variklio apsisukimus tam pačiam oro kiekiui pasiekti (reversiniuose su vienu ventiliatoriumi sparnuotės kampas turi būti būtent  45 laipsniai, tai nėra optimalu). Papildomas pašildymas įgalina efektyviau išnaudoti rekuperaciją ypač šaltu metų laiku ir nepajausti dedsnių temperatūrų skirtumų patalpose, puikiai reguliuoti drėgmę patalpose.

Eksplotacinės savybės leidžia nustatyti skirtingus oro padavimo ir ištraukimo periodus ir kiekius. Tai ypač svarbu įvertinus pasyvų oro pritekėjimą/ištekėjimą patalpose. Daugiabučių namų žemutiniuose aukštuose dėl pasyvios ventiliacijos, pasyvios ventiliacijos parametri yra ypač dideli. Tokiomis sąlygomis, reversiniai minirekuperatoriai faktiškai neatlieka savo funkcijų! Automatinis drėgmės palaikymas, reguliuoja įrenginio darbą taip, kad patalpose drėgmė nebūtų didesnė nei nustatyta parametruose.

 

smart flow

Aprašymas:

Įrenginys skirtas užtikrinti nuolatinę oro apykaitą patalpose.

Įrenginyje įrengtas keraminis oro regeneratorius, kuris sugeria ir akumuliuoja iš patalpos išeinančio oro šilumą ir šildo į patalpą patenkantį šviežią vandenį, taip užtikrindamas minimalius šilumos nuostolius žiemos sezono metu. Elektrinis šildytuvas, esant labai žemai lauko temperatūrai, prireikus pašildo į patalpą patenkantį šviežią orą iki reikiamos temperatūros ir taip sumažina energijos sąnaudas šaltam lauko orui šildyti, neleidžia patalpoje susidaryti kondensatui ir drėgmei bei apsaugo patalpą nuo pelėsių ir grybelių susidarymo.

Elektrinis šildytuvas veikia tik tuo režimu, kai į patalpą patenka šviežias oras iš lauko ir kai lauko temperatūra yra žemesnė nei nurodyta ŠILDYMO režime.

Jei būtina ir norint sutaupyti, elektrinį šildytuvą galima priverstinai išjungti, kaip tai yra aprašyta skyriuje „Šildytuvo BLOKAVIMAS“ – 

Įrenginyje įrengtas keraminis oro regeneratorius, kuris sugeria ir kaupia iš patalpos išeinančio oro atvėsintą energiją ir atvėsina į patalpą įeinantį šviežią orą, taip užtikrindamas minimalų energijos suvartojimą karštuoju vasaros sezono metu.

Įrenginys skirtas veikti nepertraukiamai, t.y. 24 valandas per parą. Didžiausias prietaiso poveikis bus pasiektas tik veikiant nepertraukiamai ir optimaliu režimu.

„Power Spring“ apima:

1.Ventiliatorius IN FAN – ištraukimo ventiliatorius su dvigubomis dekoratyvinėmis grotelėmis

– su dešimties laipsnių sklandaus reguliavimo funkcija, leidžiančia reguliuoti oro srautą nuo

15 m3/h naktiniu, tyliu įrenginio veikimo režimu, iki 130 m3/h dienos režimu;

2.Oro srauto reguliatorius 1 – leidžia optimizuoti oro srautą, kai jis ištraukiamas iš patalpos; 3.Keraminis regeneratorius – rekuperatorius / šilumokaitis / – padeda žymiai sumažinti temperatūros nuostolius vėdinant patalpas;

4.Valdymo modulis;

Terminis saugiklis – apsaugo įrenginį nuo perkaitimo;

Termostatas – valdo šildytuvą ir užtikrina, kad į patalpą patenkančio oro temperatūra neviršytų 24 °C;

Drėgmės jutiklis – esant dideliam drėgmės kiekiui patalpoje įjungiamas vėdinimas;

5.Elektrinis šildytuvas 100 W – ekonomiškas, veikiantis impulsiniu režimu su oro pritekėjimu į patalpą, skirtas šaltam išoriniam orui papildomai pašildyti. Palaiko į patalpą įeinančio oro temperatūrą, kad ši neviršytų 24 °C;

6.Oro srauto reguliatorius 2 – leidžia optimizuoti į patalpą patenkančio oro srautą;

7.Ventiliatorius OUT FAN – tiekimo ventiliatorius – su dešimties laipsnių sklandžiu reguliavimu leidžia reguliuoti oro srautą nuo 15 m3/h naktiniu, tyliu įrenginio veikimo režimu, iki 130 m3/h dienos režimu;

8.Filtrai – aktyviosios anglies filtras ir kietųjų bei stambiųjų dalelių filtras – padeda užtikrinti švaraus oro srautą užterštose miesto ir  pramonės teritorijose. Padeda išvalyti orą nuo kvapų, dulkių, bakterijų, suodžių, automobilių išmetamųjų dujų ir kt;

9.Teleskopinis oro kanalas – leidžia reguliuoti įrenginio ilgį atsižvelgiant į sienos storį; 10.Išorinės grotelės su tinkleliu nuo vabzdžių – apsaugo įrenginį nuo drėgmės, net lyjant stipriam lietui, ir nuo vabzdžių patekimo į patalpą;

11. Galimas papildomas valdymo skydelis su ekranu (Gali būti pateikiamas atskirai tik individualiuose namuose, kur vienas ar visi įrenginiai priklauso vienam vartotojui) 

Techniniai duomenys:

Mažiausias sienų storis – 28-33 cm.

 Techniniai duomenys

Įrenginio darbo ciklas:
I etapas:

Ištraukimo režimu iš patalpos pašalinamas užterštas šiltas oras, prisotintas anglies monoksido ir anglies dioksido. Šioms medžiagoms praeinant pro keraminį regeneratorių oras jas įkaitina. Kai regeneratoriuje susikaupia šiluma, išjungiamas IN FAN ventiliatorius, kuris ištraukia orą iš patalpos, ir įjungiamas OUT FAN ventiliatorius, kuris tiekia orą į patalpą. Įrenginys persijungia į maitinimo režimą.

II etapas:

Tiekimo režimu šviežias šaltas oras, einantis per filtravimo sistemą, išvalomas nuo teršalų ir dulkių, o tada per keraminį šilumokaitį pašildomas iki kambario temperatūros. Kai keraminis regeneratorius perduoda šilumą į patalpą patenkančiam orui, įjungiamas ištraukimo režimas – išjungiamas OUT FAN ventiliatorius, kuris tiekia orą į patalpą, ir įjungiamas IN FAN ventiliatorius, kuris ištraukia orą iš patalpos. Prietaisas persijungia į išmetimo režimą 

STANDBY (budėjimo režimas) – išjungia ventiliatorius, išjungia šildytuvą, nustoja stebėti drėgmės lygį.

SLEEP (miego režimas) – kiekvienu paspaudimu sumažina ventiliatoriaus greitį vienu lygiu, kol pasiekiamas pageidaujamas greitis ir triukšmo lygis.

IN FAN SPEED (vidinio ventiliatoriaus greitis) – kontroliuoja ventiliatoriaus greitį, kuriuo šalinamas oras. Galima rinktis iš 10 ventiliatoriaus greičių – pirmasis greitis – 18 m3/h tyliuoju režimu, o dešimtasis greitis yra didžiausias, t.y. 150 m3/h.

IN FAN SPEED (išorinio ventiliatoriaus greitis) – kontroliuoja ventiliatoriaus greitį oro srautui. Galima rinktis iš 10 ventiliatoriaus greičių – pirmasis greitis – 18 m3/h tyliuoju režimu, o dešimtasis greitis yra didžiausias, t.y. 150 m3/h.

HEATER (šildymo įrenginys) – reguliuoja į patalpą įeinančio oro šildymo nustatytą temperatūrą. CUSTOM (pritaikytas režimas) – reguliuoja nustatytą drėgmę kambaryje.

Savybės:

Jei vieno ventiliatoriaus sukimosi dažnis yra nustatytas ties „0“ laipsniu, tuomet ventiliatorius su tokiu rodikliu neveikia, o antrasis ventiliatorius su kitu rodikliu veikia toliau ir sistema veikia tik oro tiekimo arba tik oro šalinimo režimu. Jei sistema veikia tik naudojant orą, elektrinis šildytuvas bus įjungtas visą laiką, todėl gali padidėti energijos suvartojimas, nebent elektrinis šildytuvas būtų išjungtas, kaip nurodyta „Heater Off“ (šildytuvo išjungimo) meniu. Jei abu ventiliatoriai neveikia, keraminis šildytuvas pasiekia nustatytą temperatūrą, visa sistema išsijungia ir nebeveikia, kol nepakeičiamas ventiliatoriaus greitis ir kol jie neįjungiami per meniu.

Jei norite, galite papildomai įjungti arba išjungti šildymo režimą. Taip užtikrinamas šildomo oro srautas šaltuoju metų laiku ir esant dideliam oro drėgnumui.

Norėdami pasirinkti norimą aktyvių ir neaktyvių funkcijų derinį, galite patys naudoti valdymo skydelį, „Android“ ir „iPhone“ įrenginiuose.

Montuotojas UAB „Vilpas“ profesionaliu prietaisu, išmatuoja patalpų užterštumą ir CO2 kiekį, bei pagal patalpose būnančių žmonių (ir gyvūnų) skaičių optimaliai sureguliuoja įrangą. Už pačio kliento neteisingai sureguliuotus parametrus, Montuotojas neatsako, todėl elkitės atsakingai. Jeigu vis tiek nusprendėte susireguliuoti savaip, laikykitės žemiau nurodytų gamintojo rekomendacijų!

SMART FLOW PLIUSAI

  • Įrenginys valdomas per wi-fi, turi 10 greičių ištraukimo ir 10 greičių padavimo.
  • Turi impulsinį rekuperacinės medžiagos pašildymą, temperatūros, drėgmės daviklius.
  • Turi AUTO funkciją, kuri užtikrins nustatytą oro drėgmės kiekį, nustatytą minimalią oro padavimo temperatūrą, ir geriausiai atitinkančius poreikius.

smart flow h30

Optimalus įrenginio veikimas:

Dėmesio!

Kad žiemos sezono metu įrenginys neužšaltų esant labai žemai, t.y. žemesnei nei -10 °C temperatūrai, būtina, kad žiemos sezono metu įrenginys veiktų nepertraukiamai – 24 valandas per parą nurodytu darbo režimu.

Tačiau jei žiemą, esant labai žemai temperatūrai, vis tiek tektų išjungti įrenginį, prieš paleisdami įrenginį turite nustatyti IN FAN periodą – 5-10 min., kad įrenginys būtų šildomas šiltu vidaus oru, ir tada perjungti prietaisą į žiemos darbo režimą.

Prieš išjungiant įrenginį šaltuoju žiemos metu, būtina perjungti įrenginį į vėdinimo režimą didžiausiu 10 IN FAN ir OUT greičiu ir nustatyti šildytuvo temperatūrą iki 24 °C, kad iš sistemos būtų pašalintas kondensatas, jei toks susidarė įrenginiui veikiant dėl didelės drėgmės patalpoje. Šiuo režimu įrenginį reikia palikti veikti bent 30-60 min.

Vėliau, esant žemai temperatūrai, šaltuoju žiemos metu įrenginį galite išjungti.

Taip apsaugosite įrenginį nuo užšalimo ir pažeidimų.

Tačiau jei pamiršite tai padaryti, įrenginys yra gerai apsaugotas, jo elementai yra labai aukštos kokybės, o pats įrenginys yra gerai suprojektuotas ir tai apsaugos jį nuo sugadinimo.

Techninė priežiūra:

Dėmesio!

Prieš atlikdami įrenginio techninę priežiūrą, turite išjungti maitinimo šaltinį. Įsitikinkite, kad įrenginys yra visiškai atjungtas nuo elektros tinklo. Darbus atlikti reikia atsargiai, stengiantis nesulaužyti plastikinių detalių, nepažeisti ir nenutraukyti laidų ir elektronikos detalių.

Geriausia darbus patikėti specialistams!

Įrenginį reikia reguliariai valyti nuo dulkių ir nešvarumų.

Norint atlikti techninę priežiūrą, reikia atsuktuvu nuimti ištraukiamojo ventiliatoriaus IN FAN dekoratyvinę dalį, paspaudžiant du fiksatorius apatinėje korpuso dalyje ir atsukti keturis varžtus, kuriais ventiliatoriaus korpusas pritvirtintas prie sienos.

Nuėmus ištraukiamojo ventiliatoriaus IN FAN dekoratyvinę dalį, būtina atjungti ventiliatorių nuo maitinimo kabelio, tada nuimti vidinį teleskopinį oro kanalą kartu su visomis sudedamosiomis dalimis traukiant jį į save ir vidinį teleskopinį oro kanalą kartu su visomis sudedamosiomis dalimis padėti ant lygaus švaraus paviršiaus (stalo). Po to būtina išimti nešvarius filtrus ir sausu skudurėliu atsargiai, nepažeidžiant tinklelio nuo vabzdžių, iš vidaus nuvalyti visą išorinio teleskopinio oro kanalo vidinį paviršių. Tada reikia į vietą sumontuoti naujus arba gerai išplautus, švarius filtrus ir atvirkštine tvarka grąžinti vidinį teleskopinį oro kanalą su sudedamosiomis dalimis į jų vietas, prijungti prie maitinimo kabelio ir sumontuoti dekoratyvines groteles.

Senus nešvarius filtrus reikia nuplauti šiltu vandeniu su muilu ir gerai išdžiovinti, kad juos būtų galima naudoti kitą kartą valant įrenginį.

Įrenginį reikia valyti kartą per tris mėnesius, bet ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius arba bent 2-4 kartus per metus. Dažniau valant įrenginį, jis veiks ilgiau ir ant ventiliatorių nesikaups dulkės ir nešvarumai, kurie dėl ventiliatorių disbalanso gali sugesti.

Norint užtikrinti maksimalų šilumos mainų efektyvumą, būtina reguliariai valyti įrenginį. Įrenginį galima valyti dulkių siurbliu. Išvalius įrenginį, jį būtina nuvalyti sausa šluoste.

Garantija:

Visam įrenginiui suteikiama 36 mėnesių gamintojo garantija. Gedimo atveju kreipkitės į įrenginio įsigijimo vietą

Utilizavimas :

Šalinimo informacija. Šis simbolis reiškia, kad šios elektros ir elektroninės įrangos negalima išmesti kaip buitinių atliekų, ją reikia pristatyti į elektros ir elektroninės įrangos perdirbimo surinkimo punktą.

Techninės charakteristikos ir priedai gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

Garantijos sąlygos :

Gamintojas garantuoja, kad gaminys be sutrikimų veiks 36 mėnesius nuo jo įsigijimo datos. Garantijos galiojimas patvirtinamas pateikiant užpildytą ir pardavėjo parašu bei antspaudu patvirtintą garantijos kortelę arba gaminio pirkimo kvitą.

Garantija netaikoma gaminio mechaninio pažeidimo, eksploatavimo ir montavimo taisyklių pažeidimo atvejais, taip pat paaiškėjus konstrukcijos pakeitimo ir (arba) gaminio savaiminio atsidarymo faktams.

Gaminio remontas arba keitimas atliekamas pateikus garantijos kortelę su nurodyta pardavimo data, pardavimo vieta, antspaudu ir pardavėjo parašu nurodytu adresu.

Kadangi dirbame tiesiogiai su Gamintoju, galime užsakyti ir kitų komplektacijų įrenginius:

Smart Flow 125/150 A - - Bazinė komplektacija be displėjaus su  filtrais G3
Smart Flow  125/150 A C – Bazinė komplektacija be displėjaus su  filtrais G3 ir žaliuzėmis

Smart Flow  125/150 A  – automatizuota komplektacija be displėjaus su  filtrais G3
Smart Flow  125/150 A C – automatizuota  komplektacija be displėjaus su  filtrais G3 ir žaliuzėmis
Smart Flow  125/150 A  – Bazinė komplektacija su displėjumi su  filtrais G3
Smart Flow  125/150 A  – Bazinė komplektacija su displėjumi, dūmingumo davikliais  su  filtrais G3
Smart Flow  125/150 A  – Bazinė komplektacija su displėjumi, dūmingumo davikliais  su  filtrais G3 ir žaliuzėmis
Smart Flow  125/150 A  – automatizuota  komplektacija su displėjumi, dūmingumo davikliais  su  filtrais G3
Smart Flow  125/150 AC  – automatizuota  komplektacija su displėjumi, dūmingumo davikliais  su  filtrais G3 ir žaliuzėmis
Smart Flow  125/150 AI   – automatizuota  komplektacija su displėjumi, dūmingumo davikliais  su  filtrais G3 ir žaliuzėmis ir dirbtiniu intelektu AI

EB Atitikties deklaracija

EB Atitikties deklaracija

EB Atitikties deklaracija2

 

Pakeisk savo gyvenimo kokybę

UAB „Vilpas“
Įmonės kodas: 304447101
Adresas: Šilo 9, LT-66252, Druskininkai
Tel.: +37069977150
El. paštas: info(@)vilpas.lt


Vilpas

Kondicionavimo ir vėdinimo
sistemos jūsų namams


© 2024 UAB „Vilpas“ 
Visos teisės saugomos