Pasirinkite sau tinkamą vėdinimo sistemą

Centalizuotos ir  decentalizuotos ventiliacijos sistemos

Mini rekuperatorius 1Oro tiekimo ir išmetimo ventiliacijos sistemos užduotis yra užtikrinti nuolatinius oro mainus tiekiant į patalpą šviežią, išvalytą orą iš kurio yra pašalinamos atliekos, bei užterštumas. Be to, eksploatavimo metu, rekuperatoriaus dėka yra kaupiama nemaža dalis kambaryje sukauptos šilumos, kas užtikrina aukštą šildymo efektyvumą ir sumažina šildymo sąnaudas.
Veikimo principas yra toks:

šviežias išorinis oras, tiekiamas į kanalą, prieš tai jį išvalius filtrais, ir gaunant iš šilumokaičio šilumą. Be to, jis yra paskirstomas visose patalpose tiek, kiek pagal paskaičiavimus jo reikia. Tuo pačiu metu iš patalpos pašalinamas panaudotas, užterštas oras užtikrinantis slėgio balansą. Taigi kambariuose nuolat keičiasi oras. 

Centralizuoto oro tiekimo ir išmetimo vėdinimo sistemos su šilumos atgavimu 

Sistemos pagrindas yra ventiliacijos įrenginys, kuriame yra ventiliatoriai, šilumokaitis - šilumos rekuperatorius, valdymo įtaisai, filtrai ir kt. Kiekviename namo kambaryje turėtų būti įrengtas išmetimo arba priverstinio oro kanalas, skirtas priverstinei ventiliacijai. Kai kuriais atvejais abu kanalai yra įrengti kambaryje.
Iš priverstinio vėdinimo įrenginio PVĮ grynas oras iš gatvės per tiekimo kanalus patenka į namo gyvena muosius kambarius. Toliau oras patenka į pagalbi nes patalpas – virtuvę, vonios kambarius, persirengi mo kambarius ir kitus. Iš buitinių patalpų oras pro išmetimo kanalus grįžta atgal į PVĮ bloką. Privers tinės ventiliacijos sistemai iš namo patalpų tinka du oro kanalai. Šviežias oras iš gatvės per oro įsiurbi mo angą patenka į ventiliacijos bloką PVĮ, o iš ten per tiekiamo oro kanalus į namo patalpas. Toliau per pernešimo angas kambarių duryse oras juda į pagalbines patalpas - virtuvę, vonios kambarius, persirengimo kambarius. Iš buitinių patalpų išmeta mas oras per išmetamo oro kanalus grąžinamas į PVĮ bloką.
Žiemą du oro srautai, šilti iš kambarių ir šalti iš gatvės, susitinka (bet nesimaišo) šilumokaityje - PVĮ įrenginio rekuperatoriuje. Šiltas išmetamas oras skleidžia šilumą orui, patenkančiam į namus. Į patalpas patenka šviežias šildomas oras. Šilumos rekuperatorius sutaupo iki 25% namo šildymui sunaudojamos energijos, palyginti su sistema be šilumos rekuperatoriaus. Vėdinimo įrenginyje, kaip taisyklė, yra įrengti įvairūs oro paruošimo įtaisai. Filtrai valo orą nuo dulkių, augalų alergenų, žieda dulkių, vabzdžių. Į namus tiekiamas oras gali būti drėkinamas, šildomas, vėsinamas.
Priverstinio vėdinimo sistemos su šilumos rekuperatoriumi išlaidos yra bent 4–5 kartus mažesnės nei centralizuotos vėdinimo sistemos įrengimo išlaidos. Brangiausias sistemos elementas yra rekuperacijos blokas. Priverstinė sistema nuolat naudoja elektros energiją ventiliatoriams valdyti. Būtinos išlaidos periodinio filtro pakeitimui ir valymui, bei vamzdynų dezinfekcijai.
Tiekimo ir išmetimo rekuperacinės sistemos įrenginį sudaro šios dalys:
Oro įsiurbimo grotelės
Oro vožtuvai
Oro filtrai
Įrenginys, jungiantis du srautus su įeinančiu ir išeinančiu oru
Rekuperacinės kameros
Ortakiai ir jų jungiamosios detalės
Ventiliatoriai priverstinei dviejų oro srautų cirkuliacijai
Oro difuzoriai
Oro šildytuvas papildomam tiekiamo oro šildymui
Garso slopintuvas
Automatika ir reguliavimo sistema

Decentralizuotos oro tiekimo ir išmetimo ventiliacijos sistemos su šilumos atgavimu

Mūsų specialistų modernizuota decentralizuota oro tiekiamo ir išmetamo vėdinimo sistema su šilumos atgavimu (rekuperatorius) - tai ventiliacijos įrenginys patalpoms, kur nėra įrengta, arba įrengta neefektyvi, brangi centralizuota vėdinimo sistema.
Teleskopinis ortakis montuojamas tiesiai iš kambario į išorinę pastato sieną į iš anksto paruoštą skylę, kurios skersmuo yra nuo 100 iki 160 mm. Tai iki minimumo sumažina galimybę mikrobiologiniam  užkratui ortakiuose.
Veikimo proceso metu sistema siurbia į patalpą švarų atmosferos orą ir išmeta iš patalpos užterštą orą, kurio ciklas yra 90 sekundžių išleidimui ir 90 sekundžių įleidimui. Šaltu paros metu šiltas oras, išeinantis iš patalpų į lauką, patenka į šilumokaitį, kur jis didžiąją dalį šilumos atiduoda šaltam orui, patenkančiam į patalpą. Tai žymiai sumažina šilumos nuostolius ir lemia energijos taupymą. Vasarą vėsesnis kambario oras sumažina įleidžiamo oro temperatūrą šilumokaity je ir užtikrina ekonomiškesnį oro kondicionieriaus darbą. Sistemoje naudojamas keramikinis šilumokaitis (rekuperatorius), kuris pasižymi dideliu efektyvumu - daugiau nei 80%.
Į decentralizuotą sistemą įeina:
1. Išorinės apsauginės grotelės – susideda iš korpuso, grotelių tinklo, kurios apsaugo sistemą nuo drėgmės, net esant stipriam lietui.
2. Teleskopinis oro latakas – leidžia sureguliuoti prietaiso ilgį atsižvelgiant į sienos storį.
3. Išmetimo ventiliatorius – penkių greičių, leidžiantis srauto greitį reguliuoti nuo 30 m³/h iki 120 m³/h dienos režimu.
4. Filtras – aktyvuotos anglies filtras - garantuoja gryno oro srautą net labai užterštuose miesto ir pramonės rajonuose. Jis valo orą nuo kvapų, dulkių, bakterijų, suodžių, automobilių išmetamųjų dujų ir kt.
5. Rekuperatorius (šilumokaitis) – padeda žymiai sumažinti temperatūros nuostolius patalpų ventiliacijos metu.
6. 500 W šildytuvas – ekonomiškas, skirtas impulsiniam darbui. Palaiko oro, patenkančio į kambarį, temperatūrą nuo 17 iki 23C.
7. Penkių greičių pūtimo ventiliatorius – leidžia reguliuoti oro srautą nuo 30 m³/h iki 120 m³/h dienos metu. Naudojamas švariam orui siurbti iš išorės į vidų.
8. Valdymo blokas:
8.1. Šiluminis saugiklis - apsaugo sistemą nuo perkaitimo.
8.2. Termostatas - kontroliuoja šildytuvą ir užtikrina oro, patenkančio į patalpą, temperatūrą nuo 17 - 23C. 8.3. Drėgmės jutiklis - įjungia oro ištraukiamąją venti liaciją, kai drėgmė viršija 75%.
8.4. Jonizatorius - prisotina orą neigiamais jonais. Pašalina specifinius ir nemalonius kvapus. Naikina mikroorganizmus. Neleidžia formuotis grybeliui ir pelėsiui.
9. Dekoratyvinės grotelės – neužima vietos patalpoje, gali būti dažomos skirtingomis spalvomis.

Šiems minirekuperatoriams pilnai išspręstos  ''rasos taško",  "šalčio tilto", apledėjimo  ir kitas problemos. 

Lyginamoji centralizuotos ir decentralizuotos vėdinimo sistemos analizė
Technologinės pažangos dėka neseniai buvo sukurtos vis efektyvesnės ir kompaktiškesnės vėdinimo sistemos. Šiuolaikiniai inžineriniai sprendimai leidžia pasiekti pilnaverčius oro mainus patalpose naudojant kompaktiškus, energiją taupančius ir patikimus prietaisus. Tai ypač aktualu, kai kalbama apie kambarius iki 100 kv.m.
Mini rekuperacinių sistemų naudojimo patirtis ir praktiniai tyrimai parodė daugybę šių prietaisų pranašumų, palyginti su didelių gabaritų ir daug energijos reikalaujančiomis centralizuotomis sistemomis.

    Centralizuotos vėdinimo sistemos Decentralizuotos vėdinimo sistemos (modernizuoti mini rekuperatoriai Eco -Fresh)
  Įrengimo kaštai Objekte, kurio plotas yra 100 m2 minimali išlaidų kaina bus nuo 2000 eurų. Objekte, kurio plotas yra 100 m2 maksimali išlaidų kaina bus iki 1000 eurų.
  Projektavimas Norėdami suprojektuoti oro mainus pastate, turėsite: apžiūrėti objektą ir atlikti matavimus; atlikti skaičiavimus pagal matematines formules; sudaryti ventiliacijos schemą; pasirūpinti medžiagomis ir įranga;
ekonomiškai pagrįsti pasirinkimą keliais būdais;
rengti projektinę dokumentaciją.
Pakanka apskaičiuoti oro mainus pagal patalpų plotą ir žmonių skaičių jame, paskaičiuoti reikiamą įrenginių kiekį, surasti tinkamas, patogias montavimui vietas.
  Montavimas Vėdinimo efektyvumas ir produktyvumas priklausys nuo sukurto projekto kokybės, todėl darbus turės atlikti tik kvalifikuoti inžinieriai. Sistemos montavimą atlieka statybininkas per 1 dieną.
  Kada galima montuoti Montuoti sistemą galima tik statybos metu, nes patalpose, kuriose atliktas remontas, reikės apdailą daryti iš naujo. Montuoti sistemą galima bet kuriuo metu, tiek remontuojamame, tiek visiškai suremontuotame kambaryje.
  Sistemos užimamas plotas Norint sumontuoti blokus ir vamzdynus, reikia daug vietos, dėl to prarandamas naudingas plotas (reikalinga atskira patalpa ar vieta priverstinės ventiliacijos įrenginiui su rekuperatoriumi, stipriai sumažėja patalpos aukštis dėl tiesiamų vamzdynų). Montuojant MINI rekuperatorių nereikia atskiro ploto, jis montuojamas į lauko sieną. Galima rinktis skirtingų spalvų ir dizainų dangtelius, dėl to prisitaiko prie interjero ir yra mažai matomas.
  Norint pakeisti patalpų išplanavimą Jei norėsite pakeisti patalpų išplanavimą, teks rengti nauja rekuperacijos projektą ir ardyti lubas. Norint pakeisti įrenginio vietą reikės tik paruošti naują ertmę ir užtaisyti senąją.
  Sistemai sugedus Kai sistema sugenda, norint pakeisti konstrukcijas, gali tekti išardyti lubas. Remontą ir priežiūrą gali atlikti tik profesionalai. Sugedus MINI rekuperatoriui, jis lengvai pakeičiamas nauju, arba pakeičiamos atskiros jo dalys.
  Įrenginio priežiūra Sistemai reikalinga kvalifikuota priežiūra: kanalų, įrangos valymas, filtrų keitimas, remontas. Reikia tik periodiškai (kartą per pusmetį) mechaniškai valyti filtrus (nereikia profesionalių įgūdžių).
  Filtrų kaina Kartą kas pusmetį būtina keisti filtrus, filtrų komplekto kaina prasideda nuo 20 eur. Filtrai gali būti valomi mechaniškai juos išplaunant.
  Triukšmas Įranga gali būti triukšminga, būtinas garso slopinimas. Ventiliatorių skleidžiamas triukšmas apie 20 dB.
  Elektros sąnaudos Centralizuota sistema pasižymi didesnėmis elektros sąnaudomis, nes reikia užtikrinti oro judėjimą visais ortakiais (nuo 15 iki 50 eur per mėnesį). Mini rekuperatoriams būdingas mažesnis energijos suvartojimas, nes oras laisvai juda, nėra ortakių pasipriešinimo. Elektros energijos kaštai nuo 20 iki 50 eurų per metus.
  Valdymas Sistema veikia su standartiniais bendrais patalpų nustatymais, nepriklausomai nuo to, kiek gyvena žmonių, koks anglies dioksido lygis, drėgmės kiekis. Įrenginius galima nustatyti taip, kad kiekviename kambaryje būtų sukurtas reikiamas mikroklimatas.
  Kondensatas Sistemos veikimo metu susidaro kondensatas, kuris turi būti pašalintas iš sistemos. Montavimo metu kartais padaromas netinkamas nuolydis kondenatui, tada susiduriama su kondensato lašėjimo problema. MINI rekuperatoriaus ECO-FRESH veikimo metu nesusidaro kondensatas, nes naudojami du skirtingų krypčių ventiliatoriai viename įrenginyje.

Pakeisk savo gyvenimo kokybę

UAB „Vilpas“
Įmonės kodas: 304447101
Adresas: Šilo 9, LT-66252, Druskininkai
Tel.: +37069977150
El. paštas: info(@)vilpas.lt


Vilpas

Kondicionavimo ir vėdinimo
sistemos jūsų namams


© 2024 UAB „Vilpas“ 
Visos teisės saugomos